Privacystatement

Privacyverklaring Mijnbusofferte.nl

Mijnbusofferte.nl, gevestigd aan de Hagenweg 3c, 4131 LX Vianen (KvK 30202377), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor Mijnbusofferte.nl. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, ons touringcarvervoer en daarbij behorende diensten aan u te leveren en om u te informeren over ons wagenpark aanbod en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. Mijnbusofferte.nl kan haar beleid op dit gebied wijzigen, deze wijzigingen zullen op deze pagina worden weergegeven. Raadpleegt u deze pagina af en toe om voor u zelf vast te stellen of het gevoerde beleid op dit gebied in overeenstemming is met uw eigen wensen/eisen.

Wat Mijnbusofferte.nl mogelijk registreert

Wanneer u bij Mijnbusofferte.nl een account aanmaakt, een busrit boekt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we mogelijk de volgende gegevens:

•    Bedrijfsnaam; 
•    Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing); 
•    Voor- en achternaam; 
•    Aanhef (Dhr./Mevr. etc.); 
•    E-mailadres; 
•    Telefoonnummer; 
•    Factuur-, ophaal en bestemmingsadres; 
•    Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer; 
•    Andere informatie relevant voor klanten enquêtes en aanbiedingen; 

Wat Mijnbusofferte.nl doet met de verzamelde informatie

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten 
We verwerken uw persoonsgegevens om u de diensten van uw keuze te kunnen leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om onze chauffeurs en/of reisspecialisten te informeren over de overeengekomen vervoers- of reisovereenkomst. 

Klantcontact en communicatie 
We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, ons plansysteem of andere elektronische en sociale media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om bijvoorbeeld uw touringcar-huur/rit te bevestigen, vragen over ons wagenpark te beantwoorden en om u uit te nodigen deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken/enquetes.

Marketing 
We willen u graag via e-mail (nieuwsbrief), ons plansysteem of sociale media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich direct uitschrijven of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Wettelijke verplichtingen 
We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten 
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties en diensten te prioriteren of deze te identificeren.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage 
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers van producten en diensten, vervoerspartners en hosting/email partners. We delen uw gegevens:

  • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze busreizen uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het doorgeven van uw naam, vertrekadres, reisbestemming, programmaonderdelen aan onze vervoerspartners en/of leveranciers.
  • In geval van onverhoopte calamiteiten waarbij identiteit van passagiers aan boord aan hulpverleningsinstanties dienen te worden verstrekt. 
  • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
  • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten. 
  • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet binnen de afgesproken termijn hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen.
  • In onze voertuigen bieden wij WIFI aan. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken dan gebruiken wij persoonsgegevens. In dit geval is dat uw MAC–adres. Alleen hierdoor is het gebruik van de WIFI mogelijk. Vervolgens voegen wij aan uw mobile device een dynamisch IP adres toe.Om deze service te kunnen verlenen wordt er gebruik gemaakt van externe IT dienstverleners. Deze externe partijen verwerken voor ons de gegevens, maar alleen die gegevens die hier genoemd staan en niet meer en ook niet voor andere doeleinden. Hierover hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt en vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op onze vestigingen in Vianen en Woerden.
Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Beheer van uw persoonsgegevens / Recht op vergetelheid

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. U kunt het recht op vergetelheid aan ons kenbaar maken. Houd u er wel rekening mee dat wij onze diensten niet langer aan u kunnen leveren.

Veiligheid

Wij streven naar 100% veiligheid als het gaat om de verzameling en verwerking van uw gegevens. Om ongewenste toegang en gebruik van uw gegevens tegen te gaan, hebben wij zowel hardware matig, elektronisch als op het gebied van onze werkprocessen maatregelen genomen om dit zo goed mogelijk te waarborgen en risico's tot een minimum te beperken.

Hoe wij cookies gebruiken

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. (Google Analytics) Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met ons online platform om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u kiest om met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies accepteren of weigeren. Automatisch accepteren de meeste webbrowsers cookies, maar u als u deze wilt weigeren kunt u dit in uw browserinstellingen wijzigen. Dit kan er overigens wel voor zorgen dat u geen optimaal gebruikmaakt van de website.

Links naar andere websites

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Echter, zodra u deze links hebt gebruikt om onze website te verlaten, houdt u er dan rekening mee dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van alle informatie die u tijdens een bezoek aan dergelijke websites brengt en die vallen niet onder dit privacy statement.

Als u denkt dat deze informatie onjuist, incorrect of incompleet is, neemt u dan contact met ons op.

Uw reactie kunt u richten aan 
Mijnbusofferte.nl
Hagenweg 3c
4131 LX Vianen